Por favor es urgente ALT E AMOR, D’ON GRAN DESIG S’ENGENDRA,... Alt e amor, d’on gran desig s’engendra, e esper, vinent per tots aquests graons, me són delits, mas dóna’m passions la por del mal, qui em fa magrir carn tendra, e port al cor sens fum contínuu foc e la calor no em surt a part de fora. Socorreu me dins los térmens d’una hora car mos senyals demostren viure poc. Metge escient no té lo cas per joc com la calor no surt a part extrema. L’ignorant veu que lo malalt no crema e jutja’l sa, puix que mostra bon toc. Lo pacient no porà dir son mal, tot afeblit, ab llengua mal diserta: gests e color assats fan descuberta part de l’afany, que tant com lo dir val. Plena de seny, dir-vos que us am no cal, puix crec de cert que us ne teniu per certa, si bé mostrau que us està molt cuberta cella per què amor és desegual. porfavor esto es lo k hay k hace pero en valenciano porfa fer un comentari de tex introduccio context social / historic tema 1 argument estructura conclusion y la opinion

1

Respuestas

2012-11-14T16:52:25+01:00

que nesecitas pues apenas tengo la traduccion pero te ayudo en algo mas

LT E AMOR, D'EN GRAN DESIG S'ENGENDRA, ... Alt e amor, d'sobre gran desig s'engendra, e Esper, Vinent per tots aquests graons, me délits hijo, mas las pasiones dóna'm Por là del Mal, qui em fa magrir carn tendra, al puerto e cor sens fum contínuu foc e la Calor no em surt una parte de fora. Socorreu me dins los Térmens d'una hora coche mos senyals demostren viure poc. Metge Escient No te lo cas por joc com la Calor no surt una parte extrema. L'ignorante veu Que no lo malalt crema e jutja'l sa, puix Que mostra bon toc. Lo pacient ningún mal Porá hijo, dir tot afeblit, ab llengua mal diserta: gestas de color e assats fan descuberta part de l'afany, Que tant com lo dir Val. Plena de seny, dir-vos Que nosotros no soy cal, puix crec de cert Que nos ne teniu por certa, si bé mostrau Que nos està molt Cuberta cella por què és Amor desegual. porfavor ESTO es lo k k heno HACE Pero en valenciano porfa fer sin Comentari de tex Introducció contexto social,