Respuestas

2012-10-13T12:28:11+02:00

La radicació és l'inversa a la Potenciació


Lleis de les Radicals
=================

ⁿ √ (x ª) = x ª /


ⁿ √ ab = ⁿ √ a ⁿ √ b


............ ⁿ √ a
ⁿ √ a / b = -------
............ ⁿ √ bª √ ⁿ √ b = ª ⁿ √ bLa radicació no és distributiva respecte a la suma i la resta

(a ² + b ²) ≠ √ a ² + b ²La radicació és distributiva respecte la multiplicació i la divisió

(a ² * b ²) = a ² * b ²Aquestes són les lleis dels Exponents:
=============================

Regla del Producte
Quan tenim 2 termes amb les mateixa base els Exponents es Sumen

x ª * x = x ª ⁺ ⁿRegla de la Divisió
Quan tenim un Quocient amb termes d'aquesta base els Exponents es Resten

si a> n

x ª
--- = X ª
x


si a = n, el Resultat és (1)


si a <n

x ª ...... 1
--- = -------
x ..... x ªRegla de la potència
Quan tenim un Acabo elevat a més d'una Potència, les Potències es Multipliquen

(x ª) = x ª *Regla

(ab) = a bRegla del Exponent Zero
Tot nombre elevat a la potència "Zero" és un

x = 1
Regla del Exponent Negatiu
Tot nombre Elevat a una Potència Negativa es pot representar com el seu invers per canviar la potència de Negativa a Positiva

.......... 1
x = -----
.......... xRegla del Radical
Tot Expressió Radical es pot expressar, es pot expressar com un exponent fraccionari

ⁿ √ (x ª) = x ª /