Respuestas

2012-09-27T11:03:14+02:00

Calor aportado = masa x calor especifico x diferencia de temperaturas

Calor aportado = 6 kcal = 6000 calorias

Caloor especifico = 30cal/°C        masa = 240 gr

Temperatura final = t           Temperatura inicial = 240ºC

Diferencia de temperaturas = (t-240)

Sustituyendo en la formula inicial

6000=240 x 30 x (t-240)

t-240 = 6000/(240x30) = 0,8333

t= 240 + 0,8333 = 240,8333 ºC

¿Te sirvió?