4 funcions f(x)=2x+1; g(x)=x2; h(x)=(1/4)x2 i m(x)=x3-x2-x+1 i assenyalar uEscriu les coordenades dels punts que has hagut d'assenyalar en els gràfics. (Recorda que els punts tenen 2 coordenades (x,y) i que la x correspon a l'eix horitzontal i les y a l'eix vertical) 1.1)( 1 punt) Punt de tall de f(x) amb l'eix d'ordenades: Resposta: A= ( , ) 1.2)( 1 punt) Punt de tall de g(x) amb l'eix d'abscisses: Resposta: B= ( , ) 1.3) (2 punt) Antiimatges de 1 per la funció h(x): Resposta: C=( , ) i D=( , ) 1.4) (1 punt) Imatge de -1 per la funció m(x) Resposta: E=( , )

1

Respuestas

2012-09-23T11:37:05+02:00

los puntos son 0,1   0,0  0,0   0,1

                     -1,0   -1,1  -1,1/4, -1,0

                     -1/2,0   -1,2,1/4    -1/2,1/16    -1/2,9/8

                       1,3        1,1          1,1/4          1,0

 

espero haberte ayudado