Respuestas

2012-09-23T01:42:26+02:00

a=(-3,4) b=(-2,5) y c=(-4,-1)

v= 3a-2b-c=3(-3,4)-2(-2,5)-(-4,-1)

v=(-1,3)

u=v/|v|-->vector unitario

u=(-1,3)/√((-1)^2+3^2)

u=(-1,3)/√10

u=(-1/√10,3/√10)