Respuestas

2012-08-03T11:13:20+02:00

1.-C3H8 + O2 = CO2 + H20 EN EL BALON DE GAS
2.-C4H12+O2 = CO2 + H20 EN EL ENCENDEDOR
3.-HEMOGLOBINA + O2= OXIHEMOGLOBINA
4.-Fe+ 02 = FeO
5.- FeO+ 02 = Fe203
6.- HCl+ Mg(OH)2 = MgCl2 + H20 LECHE DE MAGNESIA
7.-CELULOSA + O2 = CO2 + H20 QUEMA DE LA MADERA
8.-C12011 + 02 = CO2 + H20 QUEMA DEL CARAMELO
9.- CO2+ H20 = HACO3 LLUVIA ACIDA CARBONICA
10.-NO2+ H20 = HNO3 LLUVIA ACIDA NITROSA
11.-SO2+ H20 = H2SO3 LLUVIA ACIDA SULFUROSA
12.- 02 +C = CO2
13.-GASOLINALINA + 02 = C + CO+ H20
14.-02+ 1/2 O2 = O3 OZONO
15.TANINOS- + Fe+2 = TINTA LIQUIDA
16.-ACIDOO TANICO + Fe+2 = TANATO DE HIERRO BASE ANTES DE UNA PINTURA
17.-P +O2 = P203 QUEMA DE CERILLAS
18.- Na+1/2Cl2 = NaCl PRODUCCION DE SAL COMUN
19.-NaHCO3 + HCl = CO2 + NaCl + H20
20.-CO2+H20 +SOL = FOTOSINTESIS
21.CARNES-ES + METABOLISMO= UREA + CREATININA+H20
22.-CUERPO HUMANO + CALOR = ACIDO BUTIRICO ( SUDOR)
23.-CIGARRILLO + 02 = C+ CO2+CO+H20+HCN +100 SUSTANCIAS CANCERIGENAS
24.-SEBO + NaOH = JABON O ESTEARATO DE SODIO C17H34COOH
25.- H2 +O2 = H20