3.- Els quadrats de dos nombres parells consecutius es diferencien en 140 unitats. Troba aquests dos nombres.

4.- Si augmentem en 3 cm. El costat d’un quadrat, obtenim un altre quadrat, l’àrea del qual supera en 51 cm2 la del quadrat original. Quant mesura el costat del primer quadrat?

5.- La diferència entre els quadrats de dos nombres senars consecutius és 208. Quins són aquests nombres?

6.- La suma de dos nombres és 30. En dividir l’un per l’altre, obtenim 2 de quocient i 3 de residu. De quins nombres es tracta?

7.- Sumant un nombre amb la seva meitat i amb el seu doble el resultat és 350. Troba aquest nombre.

1

Respuestas

  • preju
  • Moderador Profesor
2012-07-10T13:23:50+02:00

Esta es una respuesta certificada

×
Las respuestas certificadas contienen información fiable, avalada por un equipo de expertos cuidadosamente seleccionados. En Brainly hay millones de respuestas de alta calidad, que han sido moderadas por los miembros más destacados de nuestra comunidad. Pero las respuestas certificadas son las mejores de las mejores.

Poses massa problemes de colp. Et plantejaré les equacions:

 

3)

Primer nombre parell : 2x

Segon nombre parell consecutiu: 2x+2

 

Plantejament:

(2x+2)² - (2x)² = 140

=====================

4) Costat original: x

Costat augmentat en 3 cm.: x+3

 

Plantejament:

(x+3)² = x²+51

======================

5) Primer nombre senar: 2x+1

Segon nombre senar consecutiu: 2x+3

 

Plantejament:

(2x+3)²-(2x-1)² = 208

======================

6)

Primer nombre: x

Segon nombre: 30-x

 

Plantejament

x = (30-x)·2+3 (aplicant la fòrmula de la divisió)

====================

7) Aquest ja te'l deixe per a tu que crec que abuses demanant tants problemes. Dóna la sensació que vols que et facin els deures, xaval-a.

 

Salut.