Respuestas

2012-07-07T00:13:05+02:00

eufrates y tigris en turquia nilo africa amarillo china indo India-Pakistán 


2012-07-07T00:26:59+02:00

EUFRATES-INDO: india

NILO: egipto

AMARILLO: china

TIGRIS: turquia