Respuestas

2012-07-06T23:59:18+02:00

Vo=9m/s

Vf=0m/s

a=-9.81m/s^2

 

a=Vf-Vo/t

 

t=Vf-Vo/a

 

t=0-9/-9.81

t=0.91s

 

x=Vot+.5at^2

 

x=(9)(.9)+.5(-9.81)(.9)^2

x=4.1m