COMO PUEDO GRAFICAR ESTO?
A. La pista donde la familia de Vicky hace ejercicio
tiene un tramo recto y en cierto momento Agustín pasa por enfrente de
la banca donde Vicky está sentada, mientras que Alejandro, el otro hijo
de Vicky, trota tras de Agustín e intenta alcanzarlo. En ese preciso
momento, Agustín se encuentra a 4 m de Vicky alejándose de ella (siempre con rapidez constante de 3 m/s). En ese preciso momento Alejandro pasa por enfrente de ella, trotando con una rapidez de 4 m/s, también constante, y persiguiendo a su papá.

B. Camino a casa, Vicky se encuentra en
la esquina de una avenida recta esperando a su familia y en cierto
momento, pasa frente a ella, un muchacho en patineta que viaja con una
rapidez constante de 3 m/s. Cuando el muchacho está a 4 metros alejado de Vicky, una muchacha que viaja en bicicleta pasa frente a ella con una rapidez constante de 4 m/s
tratando de alcanzar al muchacho, tomando como punto de referencia a
Vicky en el instante en que pasa la muchacha en bicicleta frente a
ella.

1

Respuestas

  • Usuario de Brainly
2014-03-29T11:34:17+01:00
Toprak solucanları Türkiye’de yaklaşık 80 çeşit solucan bulunmaktadır. Organik maddelerin çözülümlerinin büyük bir kısmını topraktaki mikro organizmaların ve öğütücü faunanın da yardımını alan bu solucanlar gerçekleştirmektedir. Kompost solucanları ya da toprağın üst kısmındaki organik madde katmanında göze çarpan bazı solucanlar günde boylarının yarısı ila iki katı kadar yiyebilmektedir. Bu solucanlar hızla çoğalabilmektedirler. Üç ayda bir toplam nüfusları iki katına çıkabilmektedir. Solucanlı Kompost yönteminin işleyişiSolucanlı kompost, diğer adıyla da vermikompost olarak bilinen bu yöntem, biyolojik olarak çözülebilen atıkların kompost olarak kullanılacak doğal gübreye dönüştürülerek solucanlar vasıtasıyla değerlendirilme yöntemidir. Vermikompost  yöntemiyle iki doğal gübre elde edilebilir. Bunlardan ilki katı şekilde olan birinci sınıf organik bir gübredir, ikincisi ise sıvı şeklinde olan kompost çayı denilen biçimidir.  Bu yöntemin uygulanışında atıklar solucanlarla birlikte bir kaba yerleştirilir. Bu kabın içinde kompost oluşumu için ideal ortam oluşmaktadır. Atıklarla beslenen solucanların dışkıları birikerek vermikompostu oluşturur. Atıkların içinde bulunan ve kabın dibine doğru süzülen sıvı kompost sıvısı (çayı) denilen sıvıdır. Vermikompostun işleyişi bu solucanların hamaratlığına ve çözülümü sağlayacak ideal ortamın oluşturulmasına bağlıdır. Elde edilen vermikompost saksıdaki ya da bahçedeki bitkiler için kullanılabilir. Klasik kompostdan farkı Başlıca fark fermantasyon olmamasıdır. Klasik kompostlamada kalıntıları taze kompost haline getiren önemli bir aşama bulunmaktadır : organik maddenin 50 ila 70 derece gibi yüksek bir ısıda bakteriler sayesinde çözülmesidir. Oysa vermikompost uygulamasında atıkların dönüşümü solucanların bakterilerin ve başka organik öğütücülerin faaliyeti sayesinde normal sıcaklıkta gerçekleşmektedir.  Ailevi kullanım bağlamında da bu iki uygulama aynı miktarlara tekabül etmemektedir. Klasik kompost uygulaması bir tarladan ya da büyük bir bahçeden toplanan atıklara gereksinim duyarken vermikompost uygulaması için daha az atık gerekmektedir; bu sayede gerek bir apartman dairesinde yaşayanlar gerekse küçük bir bahçesi olanlar için daha uygun bir yöntemdir.  Farklı olsalar da bu iki system birbirlerini tamamlayabilmektedir. Klasik kompost büyük miktardaki atıklar için uygunken vermikompost mutfak atıklarında ya da klasik kompostonun elverişsiz hava şartlarında ulaşması zor olduğu günlerde kullanılabilmektedir. AvantajlarıVermikompostun birçok avantajı vardır. Atıkları dönüştürmenin dışında atıkların kişi başına yılda yaklaşık 100 kg azalmasını sağlar. Bunun birçok sonucu vardır : Mutfaktan çıkması gereken naylon torba sayısı azalırMutfakta daha az fermantasyon kokusu oluşur. Ayrıca neredeyse hiçbir koku oluşmaz (yalnızca hafif bir humus kokusu) ve şehir ortamında komposto uygulamasını mümkün kılar. Bu atığın içinde tüneller açarak beslenen solucanlar sayesinde gerçekleşir. Solucanlar kötü kokuların kaynağı olan anaerobik bakterilerin oluşumunu engeller. Daha geniş bir açıdan değerlendirilecek olursa atıkların dönüştürülmesi birçok sebeple iyidir : Daha az çöp torbası Çöp taşımasının azalması > karbon salınımının azalmasıÇöp yakımının azalmasıÇöplerin daha az dolması Zayıf yanlarıOldukça hassas bir mini ekosistem barındıran solucanlı kompost kutusu dikkatle izlenmelidir.  Solucanların ölümüne ya da  zararlı böceklerin gelişimine sebep olacak hatalardan kaçınılmalı.Soluncanlı kompost, vermikompost sistemleriVermikompost sistemi hassas bir dengeye sahip olan mini bir ekosistemdir. Dolayısıyla daimi olarak denetim gereksinimi duyar ve solucanların ölümüne yol açabilecek ya da sisteme zararlı böcekleri çekebilecek hatalara düşmemek gerekir. 
no entendi, esta en otro idioma!! :(