Respuestas

2014-03-11T05:46:04+01:00
Óxidos Básicos: 
1- óxido de litio= 4Li +O2---> 2Li20. 
2- óxido de Aluminio: 2Al2O3. 
3- O. de Sodio= 2NaO. 
4- Ó. de Plata= 2AgO2. 
5- Ó. de Calcio= CaO. 
6- O. de Bario= BaO. 
7- O. de Magnesio= MgO 
8-Ó. de Potasio= 2KO 
9- O. Niquélico= Ni2O3. 
10- O. Ferroso= FeO 
11- O. Estánnico= SnO2 
12. O. Plumboso= PbO 
13.O. Plúmbico= PbO2 
14- O. Mercúrico= HgO 
15- O. Áurico= Au2O3. 
Óxidos Ácidos o Anhídridos. 
1- A. Perclórico= Cl2O7 
2- A. Clórico= Cl2O5 
3- A. Cloroso= Cl2O3 
4- A. Hipocloroso= Cl2O 
5- A. Fosfórico= P2O5 
6- A. Fosforoso=P2O3 
7- A. Nítrico=N2O5 
8- A. Nitroso=N2O3 
9- A. Carbónico=CO2 
10- A. Carbonoso=CO 
Hidróxidos
1- H. de Litio= Li(OH)
2- H. de Potasio=K(OH)
3- H. de Sodio= Na(OH)
4- H. de Calcio=Ca(OH)2
5- H. de Bario=Ba(OH)2
6- H. Áurico= Au(OH)3
7- H. Auroso(Au(OH)
8- H. de Zinc= Zn(OH)2
9- H. de Magnesio= Mg(OH)2
10. H. Férrico= Fe(OH)3
11- H. Ferroso= Fe(OH)2
12- H. Cúprico= Cu(OH)2
13- H. Mangánico= Mn(OH)3
14-H. Crómico=Cr(OH)3.
15- H. de Plata=Ag(OH)
Yoduros.
1- Yoduro de litio= I Li
2. Yoduro de Sodio= I Na
3- Y. Plúmbico= I4 Pb
4- Y. Estañoso= I2 Sn
5- Y. de Calcio= I2 Ca
6- Y. áurico= I3 Au
7- Y. de Zinc= I2 Zn
8- Y. Niqueloso= I2 Ni
9- Y. Platínico= I4 Pt
10- Y. Mercurioso= I Hg
11- Y. de Aluminio= I3 Al
12- Y. Cobáltico= I3 Co
13- Y. Ferroso= I2 Fe
14- Y. Mangánico= I3 Mn
15- Y. Plumboso= I2 Pb
Carbonatos
1- C. de Plata= Ag2 CO3
2- C. de Litio= Li2 CO3
3- C. de Calcio= Ca CO3
4- C. de Magnesio= Mg CO3
5- C. de Potasio= K2 CO3
6- C. de Aluminio= Al2 (CO3)3
7- C. de Estroncio= Sr CO3
8- C. Ferroso= Fe CO3
9- C. Cobaltoso= Co CO3
10- C. de Bario= Ba CO3
11- C. Áurico= Au2( CO3)3.
13- C. Auroso= Au2 CO3
14- C. Plúmbico= 2 Pb( CO3)2.
15- C. Mercurioso= Hg2( CO3).
Me cansé, saludos