Respuestas

2014-03-09T19:52:53+01:00
1 - petẽi, uno2 - mokõi, dos3 - mbohapy, tres4 - yrundy, cuatro5 - pekua, cinco6 - pekuapetei, seis7 - pekuamokõi, siete8 - pekuambohapy, ocho9 - pekuayrundy, nueve10 - pekuakõi, diez11 - pekuakoipetei, once12 - pekuakõimokõi, doce13 - pekuakõimbohapy, trece14 - pekuakoiyrundy, catorce15 - pekuakoipekua, quince16 - pekuakõi pekuapetei, diez y seis17 - pekuakõi pekuamokõi, diez y siete18 - pekuakõi pekuambohapy, diez y ocho19 - pekuakõi pekuayrundy, diez y nueve20 - mokõi pekuakõi, veinte21 - mokõi pekũakõipetẽi, veintiuno22 - mokõi pekũakõimokõi, veintidós23 - mokõi pekũakõimbohapy, veintitrẽs24 - mokõi pekũakõiyrũndy, veinticuatro25 - mokõi pekũakõipekũa, veinticinco26 - mokõi pekũakõipekũapetẽi, veintiseis27 - mokõi pekũakõipekũamokõi, veintisiete28 - mokõi pekũakõipekũambohapy, veintiocho29 - mokõi pekũakõipekũayrundy, veintinueve30 - mobohapy pekũakõi, treinta40 - yrũndy pekũakõi, cuarenta50 - rasami o rasavore, cincuenta60 - rasami pekũakõi, sesenta70 - rasami mokõi pekũakõi, setenta80 - rasami mbohapy pekũakõi, ochenta90 - rasami yrũndy pekũakõi, noventa100 - rasa, cien o ciento200 - mokõi rasa, doscientos300 - mbohapy rasa, trescientos400 - yrũndy rasa, cuatrocientos500 - pekũa rasa, quinientos600 - pekũapetẽi rasa, seiscientos700 - pekũamokõi rasa, setecientos800 - pekũambohapy rasa, ochocientos900 - pekũayrũndy rasa., novecientos1000 - rasane, mil 1.000.000 - rasaiterei, millón 10.000.000 - pekũakõi rasaiterei, diez millones  100.000:000 rasa rasaiterei, cien millones