Respuestas

2014-03-05T13:30:41+01:00
Aflición, pesadume, pesar,tristura,mágoa
alerta, ameaza, risco, xaque, coacción

Cando necesites máis sinónimos acode á RAG