6. Ordena de major a menor les següents fraccions: 2/6, 3/8, 5/13, 8/267. Sabem que una fotografia exposada al Sol perd 2/23 part del seu color cada any. Quinafracció del seu color haurà perdut en 10 anys? (heu de donar el resultat simplificat)

8. En un torneig de rugby participen 4 equips de diferents ciutats: Granollers, La Garriga,Vila-real i Alcoi. Els organitzadors han pensat que, per motius de seguretat, repartiranles entrades per a la competició de la següent forma: 1/5 part de les entrades per alsaficionats de l’equip d’Alcoi, 2/6 parts per als de La Garriga, 1/3 per als de Granollers ila resta per als aficionats de Vila-real.a. Quina part de les entrades li tocaran als aficionats de l’equip de Vila-real? (heude donar el resultat simplificat)b. Si en total hi ha disponibles 18000 entrades, quantes entrades tindrà cadaafició?

1
Lo siento no sé catalán. Si esribes en español tendrás más posibilidades de recibir ayuda

Respuestas

2014-02-25T16:44:30+01:00