Respuestas

2012-06-17T01:38:46+02:00

Na-die a-com-pa-ñar-te ba-ja 9

Na-die- se- de-tie-ne a oir 8

tu e-ter-na es-tro-fa de a-gua 10

 

2012-06-17T01:46:32+02:00

Na-die a- com-pa-ñar-te ba-ja,         (9)

Na-die se de-tie-ne a o-ír                  (9)

Tu e-ter-na es-tro-fa de a-gua.         (10)

 

OIR VA SEPARADO O-IR

:)