1-Es volen dedicar 3/5 parts d'un terreny de 6.000 metres cuadrats al conreu de blat.Quants metres quadrats s'hi dedicaran?

2-Una paret està pintada de tres colors :2/5 de blanc ,1/4 de blau i la resta de vermell.Quina part de la paret està pintada de color vermell?

3-Un helicopter s'enlaira des d'un punt situat a 440m sobre el nivell del mar i primer puja 230m ,despres en baixa 160 , posteriorment en puja 90 i ,per ultim aterra baixant-ne 315 .Aquina altura sobre el nivell del mar es troba despres d'aterrar?

1

Respuestas

2012-06-17T15:58:06+02:00

1.- 3/5 * 6000= 18000               18000/5 =3600 metres cuadrats

2.- 2/5  +  1/4=1  => (8/20+5/20)- 20/20 = 7/20 vermell

3.-440+230-160+90-315= 285 metres