Explica o significado que che suxiren as palabras compostas do cadro da marxe e logo contrasta a túa definicion co significado de dicionario : las palabras da marxe son: batecú,bocapobre,chuchamel,falabarato,mexacán,trespés,pedrafita,pinchacarneiro,sempreviva

1

Respuestas

2012-06-17T19:29:02+02:00

El sinificado es : 

-Que sugieren las palabras compuestas en el cuadro de margen y luego contrastar su definición con la definición del diccionario: las palabras del banco son: batecú, bocapobre, chuchamel, falabarato, mexacán, Trespa, Pedrafita, pinchacarneiro, Sempreviva