porrfaaaa alguuiien puede responder
bbusca informacioo sobre els % dels sectors econòmics de la comarca del Barcelonès. Explica el perquè d'aquesta distribució i posa exemples per a cada sector.

PORFAAA AYUDARME PLEAASE! ES URGENTE, GRACIAS.

1

Respuestas

2012-06-10T20:36:35+02:00

Perquè alguns són tan importants com:

Sector agroalimentari
Salut i nutrició
Provinent del sector químic
El sector de vins
El sector logístic
El sector energètic
Comerç i serveis
El sector de les telecomunicacions
L'esperit empresarial