Respuestas

2014-01-26T11:46:43+01:00
1kg---------0,68 euros
3,750kg-------x euros

x=3,750 . 0,68/1=2,55 euros
2014-01-26T13:04:39+01:00