Respuestas

2014-01-16T21:29:04+01:00
I like chocolate
I like to eat bananas
I like to help others
I like to go for a walk
I like going to the cinema

Sinceramente no se si haya mas usos del Like
35 4 35
2014-01-16T21:29:42+01:00
1I like the ice cream
2I like play soccer
3I like mi dog
4I like look t.v
5I like play whit my cat <----- no estoy seguro en esta
6I like play whit my mom
7I am like read book
18 4 18