Respuestas

2014-01-06T11:07:43+01:00

Edad actual = E
         dentro de 5 años = E + 5
Del enunciado:
                          E(E + 5) = 500
                          E^2 + 5E = 500
Resolviendo la ecuación cuadrática
                          E^2 + 5E - 500 = 0
 Factorizando
                         (E + 25)(E - 20) = 0
                              E + 25 = 0                   E1 = - 25  (descartado - edad no puede
                                                                                  ser negativa)
                              E - 20 = 0                    E2 = 20
Edad actual = 20 años
  • Usuario de Brainly
2014-01-06T12:36:06+01:00
Edad actual: ``x´´
Edad que tendrás en 5 años: ``x + 5´´

x* (x + 5) = 500
x² + 5x = 500
x² + 5x - 500 = 0

Es una ecuación de 2º grado, resolvemos:

x= \frac{-5 \frac{+}{} \sqrt{5^2-4*1*(-500)} }{2*1}

x= \frac{-5 \frac{+}{} \sqrt{25+2000} }{2*1}

x= \frac{-5 \frac{+}{} \sqrt{2025} }{2}

x= \frac{-5 \frac{+}{}45 }{2}

x₁ = (-5 + 45)/2 = 40/2 = 20
x₂ = (-5 - 45)/2 = -50/2 = -25

Una edad no puede ser negativa, por lo que queda descartado que tenga -25 años.
La edad actual que tienes es de 20 años.