Respuestas

2014-01-03T01:41:42+01:00
SON 9: 
-CHANCA PIEDRA
-GUANABANA O GRAVIOLA
-HERCAMPURI
-QUINUA
-TARWI,CHOCHO
-MASHUA,MASHWA
-PASUCHACA
-UÑA DE GATO