Respuestas

¡La mejor respuesta!
  • Usuario de Brainly
2013-12-23T01:51:02+01:00
Com tot nombre racional es pot escriure com a fracció , admet també una representació decimal , que és la que s'obté en dividir el numerador entre el denominador . D'aquesta manera podem comparar les seves expressions decimals . Per exemple 1/ 2 té com a expressió decimal 0,5 i 1/3 = 0,3333 ...

Això dóna lloc a dos tipus d'expressions decimals , les de període zero i les de període diferent de zero .
Per exemple 1/2 = 0,50 representa una expressió decimal d' període 0 . Observa que el període és 0 , doncs després de la xifra 5 segueixen infinits zeros .
1/3 = 0,3 representa una expressió decimal de període diferent de 0 . El període és 3 i es pot representar escrivint el nombre i una ratlla sobre 3 .

Prenguem un altre cas , busquem l'expressió decimal d'1 /7. En dividir un per 7 s'obté 0,142857 on el període és 142.857 .
Sempre que el període sigui diferent de zero estarà format per un nombre finit de xifres diferents .

-43/3 = 14.333333333 .... expressió decimal de període diferent de 0 .
50/8 = 6.25 expressió decimals no periòdiques , on el període és 25