ALGUIEN QUE ME AYUDE HACER ESTA ECUACIÓN; POR FAVOOR!
x4-3x+x-5=x4-6+x2-x

1
x*4-3*x+x-5=4*x-6+2*x-x

x*4-3*x+x-5=4*x-6+2*x-x

x+x-5=4*x-6+2*x-x

2*x-5=4*x-6+2*x-x

2*x-5=4*x-6+x

2*x-5=5*x-6
subtract 2*x

-5=5*x-6-2*x

-5=3*x-6
add 6

-5+6=3*x

1=3*x
divide by 3

1/3=x
Cristina, x4 es x elevado a 4 no x multiplicado por 4 que es 4x

Respuestas

2013-12-19T18:20:57+01:00

x4 - 3x + x - 5 = x4 - 6 + x2 - x
Hay que preparar la ecuación

x^4 - x^4 - 3x + x - x - x^2 - 5 + 6 = 0
-x^2 - 3x + 1 = 0
Todo por (-1)
x^2 + 3x - 1 = 0 

Resuleves por la fórmula general.
              x = [- b +/- (raiz delta)]/2a
                  delta = b^2 - 4.a.c
Vas o obtener

             
 x1 = -\frac{\sqrt{13}+3}{2} 


              x2 = \frac{\sqrt{13}-3 }{2}