En la primera prova d'un concurs d'entrenadors de futbol han abandonat el 20% dels participants, el 30% dels restants abandonaren en la segona prova i finalment només el 60% dels que començaren la tercera prova. Quants aspirants començaren la prova si l'han finalitzada 42?.

1

Respuestas

2013-11-20T13:48:27+01:00
Comienzan la prueba = x

abandonan 1ª  = 20/100 x = 2x / 10

abandonan 2ª    30/100 ( x - 20/100 x ) = 12x / 50 

abandonan 3ª    6 / 10 . 12 x/ 50 = 72 x / 50

planteamos la ecuacion 

x - 2x/10 -12x / 50 -72x/500 = 42

500x -100x -120x -72 x = 42

208x = 21000

x = 101  ( corredores que empiezan la prueba )