Respuestas

2013-11-20T04:55:06+01:00
                                                            
                           NOBRE TRADICIONAL                         NOMBRE  IUPAC
Rb2O              Oxido de rubidio                                       Monóxido de Dirubidio
Sr2O               Oxido de estroncio                                    Oxido de Diestroncio
Cu2O3            Oxido cúprico                                          Trióxido de Dicobre