Respuestas

2013-11-15T23:34:44+01:00
He trobat 15.

venir= vindre
tarda= vespra
plegar= aplegar
venir= vindre
i us vaig decepcionar= i vos vaig a decepcionar.
En= Borrat la frase se escomensaria en Ramon.
Us= vos
Vindre= anire
La Maria= a Maria
Venir= Vindre
No la trobo= no hem faig amb ella
Truco= Telefone