Respuestas

  • Usuario de Brainly
2013-11-16T15:32:07+01:00

Quants litres d'aigua hi havia en el barril? 44.375

 

Per cada quatre recipients tens 3 litres per que 3/3 + 3/4 + 3/4 + 3/4 = 14/4 dividits són 3 enters. Tens 40 recipients plens amb una capacitat de 3/4 de litre cadascun divideixes 40/4 = 10 que són el nombre de recipients per completar els litres i per cada 4 recipients són 3 litres, multipliques 10 X 3 = 30 litres li sumes el recipient numero 41 que va quedar a la meitat de la seva capacitat. 3/4 dividit entre 1/2 = 3/8 realitzes la divisió per convertir a litres i resulta en 0.375. Li sumes els 14 litres que van quedar en el barril i et dóna un total de 54.375 litres

 

   3 + 3 + 3 + 3 = 12     12 ÷ 4 = 3

    4    4    4    4      4

 

  40 ÷ 4 = 10   

    10 x 3 = 30

  3 ÷ 1 = 3    3 ÷ 8 = 0.375

4     2    8

 

       30.000

  +     0.375

       14.000      

       44.375