Respuestas

2013-11-13T01:04:57+01:00

[ei] como en peine → pei-ne 
[ai] como en paisaje→ pai-sa-je 
[oi] como en androide → an-droi-de 
[au] como en áureo → áu-re-o 
[eu] como en feudo → feu-do 
[ou] como en bou → bou 

2013-11-13T01:06:28+01:00

[ie] como en tierra → tie-rra
[ua] como en recua → re-cua
[uo] como en residuo → re-si-duo