Respuestas

2013-11-10T06:30:05+01:00
Pongo entre paréntesis los números de oxidación

1)

a)

H2(+1)S(+6)O4(-2) + Fe (0)  S(+4)02(-2) + Fe(+2)S(+6)O4(-2)

Ag. oxidante (se reduce): H2SO4
Ag. reductor (se oxida): Fe

b)

K(+1)Mn(+7)O4(-2) + K(+1)I(-1) + S(+6)O4(-2)H2(+1)  Mn(-4)S(+6)O4(-2) + I2(0)

Ag oxidante: KMnO4
Ag reductor: KI

c)

H(+1)N(+5)O3(-2) + Sn  Sn(+4) + N(+2)O(-2)

Ag oxidante: HNO3
Ag. reductor: Sn

d)

Cr2(+7)O7(-2) + Fe(+2)  Fe(+3) + Cr(+3)

Ag oxidante: Cr2O7
Ag reductor: Fe

e)

Cl2(0)  Cl(-1) + Cl(+6)O3(-2)

Ag oxidante y ag reductor: Cl

f)

Na2(+1)S(-2) + Cl2(0)  Na2(+1)S(+6)O4(-2) + Na(+1)Cl(-1)

Ag oxidante: Cl2
Ag reductor: Na2S

g)

F2(0) + H2(+1)O(-2)  F(-1) + H2(+1)O2(-1)

Ag oxidante: Fe2
Ag reductor: H20

h)

O2(0) + Cr(+3)(O(-2)H(+1))3  Cr(+8)O4(-2)

Ag oxidante: O2
Ag reductor: Cr(OH)3

2)

a)

Cu(0) + H(+1)N(+5)O3(-2)  Cu(+2)(N(+5)O3(-2))*2 + H2O(0) + N(+4)O2(-2)

Cu Cu + 
Cu++4+2NO3  Cu +  + 2NO2 + 2H2O

Cu+4+2NO3  Cu + 2NO2 + 2H2O

agrego: 2(NO3) de cada lado

entonces queda: 

Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

b)

K(+1)Br(-1) + H2(+1)S(+6)O4(-2)  K2(+1)S(+6)O4(-2) + Br2(0) + S(+4)O2(-2) + H2O(0)

 + 4 + SO4  SO2 + 2H2O
2Br  Br2 +  

 + 4 + SO4 + 2Br  SO2 + 2H2O + Br2 +  

4 + SO4 + 2Br  SO2 + 2H2O + Br2

Agrego: 2K + SO4 de cada lado, y entonces queda:

2KBr + 2H2SO4  K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

c)

Mn(+2)O(-2) + Pb(+4)O2(-2) + H(+1)NO3(-1)  H(+1)Mn(+7)O4(-2) + Pb(+2)(NO3)2(-1) + H2O(0)

(3H2O + MnO  MnO4 +  + 6)*2
( + 4 + PbO2  Pb + 2H2O)*5

6H2O + 2MnO +  + 20 + 5PbO2  2MnO4 +  + 12 + 5Pb + 10H2O

2MnO + 5PbO2 + 8  2MnO4 + 5Pb + 4H2O

Agrego 2H y 10NO3 de cada lado y queda:

2MnO + 5PbO2 + 10HNO3  2HMnO4 + 5Pb(NO3)2 + 4H2O