Hola, necesito ayuda, estoi en blanco, no me sale que operacion debo hacer.

Després de la revisió mèdica us adoneu que no esteu en forma. La metgessa usha recomanat que feu esport i decidiu anar a la piscina coberta que teniu propde casa, tres dies a la setmana.Un llarg de piscina fa 25 metres.

Si feu 10 llargs de piscina en 8 minuts:m) Quina és la distància total que heu recorregut?

A quina velocitat mitjana heu nedat? Expresseu la velocitat en m/s.

Quant trigueu a fer un llarg de piscina? Expresseu el temps en segons.

Si nedeu 30 minuts seguits a aquesta velocitat, quina distància recorreu en total?

1

Respuestas

2013-11-08T16:39:04+01:00
És molt fàcil...
a) 25 * 10= 250 m recorreguts

b) 8 min*60 s / 1 min=480 s
vm= 250 / 480=0,52 m/s

c) 25m/0,52s= 48,07 s ( això és una merda hahaha...jo faig 18 s)

d) 30 min * 60s/1min= 1800 s
x= x0 + vt
x= 0 + 0,52*1800
x= 936 m

De res