Respuestas

2013-11-07T14:56:38+01:00
Total = 90 mt 

a) En venem les 2/3 parts a 3€/m:
(2/3) · 90  = 180 / 3 = 60 mt [venta a 3€/m]

b) 1/6 de la resta a 4€/m:
90 - 60 = 30 mt
30 · (1/6) = 30 /6 = 5mt [venta a 4€/m]

c) I els metres que en queden a 2€/ m:
90 - 60 - 5 = 25 mt
25 mt [venta a 2€}

d) Per comprar 90 mt, hem pagat:
90mt  · 2€/m = 180 €

c) Venta: 
60 · 3€ = 180 €
5 · 4€ = 20 €
25 mt · 2€ = 50 €

180 + 20 + 50 = 250 € obtinguts pel total de les ventes 

d) Benefici: 

el que hem venut - el que hem gastat  = 
= ingresos - despeses = 
= 250 - 180 = 
= 70€ de benefici