Les 3/4 parts de les places d'un avió són de clase preferent i la resta de clase turista. El 40% de les places de classe preferent i el 70% de les de clase turista estan ocupades i la resta buides. Si
el total de les places ocupades són 228. Quin és el número de places del avió?.


1

Respuestas

2013-11-07T13:07:26+01:00
Carmen,

Places avió = P
Prefrent = 3/4P
Turista = 1/4P
Preferent ocupades: 40% de 3/4P =  2/5x3/4P = 3/10P
Turista ocupades = 70% = 7/10x1/4P = 7/40P

3/10P + 7/40P = 228
(12/40 + 7/40)P = 228
             19P = 228x40
                P = 480
Número pleces avió = 480