Respuestas

2013-11-05T15:23:41+01:00

 x + 1/3 = 2x + 2/2x + 1
Reduciendo términos semejantes

x - 2x - 1/x = 1 - 1/3
- x - 1/x = 2/3
Multiplicando todo por x

- x^2 - 1 = 2x/3
- x^2 - 2x/3 - 1 = 0
Multiplicando todo por 3

- 3x^2 - 2x - 3 = 0

Resolviendo por Báskara

x = [- b + ó - (raiz delta)]/2adelta = b^2 - 4.ac
                                                = (-2)^2 - 4.(-3)(-3)
                                                = 4 - 36 = - 32    
                                         raiz delta =  \sqrt{32} i
Dos raices complejas diferentes
      x1 = (2 -  \sqrt{32}i)/(-6)
      x2 = (2 +  \sqrt{32}i)/(-6)