Respuestas

  • preju
  • Moderador Profesor
2013-11-04T20:34:16+01:00

Esta es una respuesta certificada

×
Las respuestas certificadas contienen información fiable, avalada por un equipo de expertos cuidadosamente seleccionados. En Brainly hay millones de respuestas de alta calidad, que han sido moderadas por los miembros más destacados de nuestra comunidad. Pero las respuestas certificadas son las mejores de las mejores.
Tres setenes parts d'una ampolla de litre i mig es raonen dient que 1,5 litres son les set setenes (7/7), es a dir, la unitat. Per a esbrinar quant serà les 3/7 es dividix 1,5 entre 7 i el resultat es multiplica per 3 o bé al revés:

---> 3/7 x 1,5 = 4,5/7 seria la fracció d'ampolla que tenim plena d'aigua.

---> D'altra banda tenim que en una altra d'un litre, en queda la meitat, es a dir: 1/2 litre.

---> Finalment hi ha una cinquena (1/5) part d'aigua en un got.

Vejam pues, de quanta aigua disposem sumant-ho tot:

4,5/7 + 1/2 + 1/5 = (45+35+14)/70 = 94/70 = 1,34 litres d'aigua.
---------------

El primer dipòsit es ple fins la tercera part, es a dir, es dividix:
1400/3 = 466,66 litres de benzina hi ha en aquest dipòsit.

El 2ón dipòsit té 2/7 (dues setenes parts) dels 4300 litres que hi caben. Per saber quina quantitat té s'opera així:

(4300 / 7) x 2 = 1228,57 litres.

A la benzinera hi queden: 466,66 + 1228,57 = 1.695,23 litres.

Salut.