Respuestas

2012-05-22T18:31:33+02:00

i = raiz cuadrada de -1

i^2= -1

((5i^2-4))/((3i-2))∙i/2

  (-5-4)/(3i-2)xi/2              resolves lo q esta en parentesis

   2x-9/ (-3-2i)                 aplicas distributiva al i/2, y el 2 lo pasas multiplicando al -9

    -18/(-3-2i)

    -18(2i-3)/(4+9)            mulitiplicas por 2i-3/2i-3 para quitar la i del denominador

     -36i+54/13


-36i/13 ----> parte imaginaria

54/13 -----> parte real