Respuestas

2013-10-19T17:23:45+02:00
     \sqrt[3]{ \sqrt[6]{- 14^{18} } }= ; Raiz de Raiz (Multiplicamos los indices)

=\sqrt[18]{(-1)14^{18} } ; Distribuimos la raiz a cada factor.

=\sqrt[18]{-1} \sqrt[18]{14^{18}}  ; En el primer factor, descomponemos los                                                                           indices; en el segundo simplificamos                                                                                exponente e indice.

= (\sqrt[9]{ \sqrt{-1}})14  ;   Pero  \sqrt{-1} =i , entonces:

= 14 \sqrt[9]{i}

Por tanto: \sqrt[3]{ \sqrt[6]{- 14^{18} } }=14 \sqrt[9]{i}