Respuestas

2013-10-15T22:58:21+02:00
Mili=10*-3 
milimetro=10*-3metros 
x.10*-3metros=1metro 
x=1000 
Entonces 1000 milimetros=1 metro
2013-10-15T22:58:37+02:00