2. Completa les frases següents:
a. Les cèl·lules dels sistema nerviós s’anomenen ________________
.b. Segons la seva funció es classifiquen en , i .______________________
c. Els centres del sistema nerviós central són i ._____________________
d. El centre de molts actes reflexes és .__________________________
3. Digues si són certes o falses les següents afirmacions:a. Tots els éssers unicel·lulars estan formats per membrana, citoplasma i nucli.b. Les mitocòndries tenen com a funció principal la producció de l’energia necessària per a la realització de les funcions vitals.c. Les cèl·lules eucariotes i procariotes es diferencia per la disposició del material hereditari.d. Els vacúols emmagatzemen substàncies de reserva.e. El centrosoma només el trobem a les cèl·lules vegetals.
4. El fitoplàncton obté la matèria orgànica a partir del procés següent:
DIÒXID DE CARBONI + AIGUA + ENERGIA MATÈRIA ORGÀNICA + OXIGENa.
Com s’anomena aquest procés?

1

Respuestas

2013-09-27T17:35:37+02:00
A. neuronas
b. estructurales o funcionales.
c.Cortex o corteza cerebral, sistema límbico, cerebelo y formación reticular.
d. la médula espinal.


3. a. Falso, los procariotas no tienen nucleo, las eucariotas sí.
b.. Cierto.
c.Cierto, el ADN es circular en procariotas y lineal en eucariotas.
d. Cierto, suelen contener lisosimas.
e. Falso, también existen en animales.

4. Fotosíntesis.