Hola por favor necesito la respuesta de inmediato:
·L'ESther ha fet 1/6 part de les seves tasques escolars. Calcula quina fracció li queda per realitzar.
· Una font raja 250 lliter d'aigua en 45 minuts. Quants llitres en dóna cada dia, si sempre està oberta?

1

Respuestas

2013-09-12T13:27:20+02:00

Si ha hecho un 1/6 de sus tareas, le queda por hacer
                 6/6 - 1/6 = 5/6

Regla de tres simple
                  250 litros                 0,75 hr
                      X                            1
                              X = 250x1/0,75
                                 = 333,33....
               333,33 litros por hora

                      1 hr                  333,33...
                      24                       Y
                               Y = 24x(333,33)/1
                                  = 8000
En 1 día  8.000 litros