Respuestas

  • Usuario de Brainly
2013-09-08T06:05:27+02:00
Monomiosaxn + bxn = (a + b)bxnaxn − bxn = (a − b)bxnaxn · bxm = (a · b)bxn +maxn : bxm = (a : b)bxn − m(axn)m = amxn · m
Productos notablesBinomios al cuadrado(a + b)2 = a2 + 2 · a · b + b2(a − b)2 = a2 − 2 · a · b + b2Binomios al cubo(a + b)3 = a3 + 3 · a2 · b + 3 · a · b2 + b3(a − b)3 = a3 − 3 · a2 · b + 3 · a · b2 − b3Binomio de NewtonDiferencia de cuadradosa2 − b2 = (a + b) · (a − b)Suma de cubosa3 + b3 = (a + b) · (a2 − ab + b2)Diferencia de cubosa3 − b3 = (a − b) · (a2 + ab + b2)Diferencia cuartaa4 − b4 = (a + b) · (a − b) · (a2 + b2)Trinomio al cuadrado(a + b + c)2 = a2 + b2 + 2 · a · b + + 2 · a · c + 2 · b · c
Cocientes notablesFactorizaciónFactor comúna · b + a · c + a · d = a (b + c + d)Doble extracción de factor comúnx2 − ax − bx + ab = x (x − a) − b (x − a) = (x − a) · (x − b)Trinomio de segundo gradoa x2 + bx +c = a · (x -x) · (x -x)
EcuacionesEcuación de segundo gradoax2 + bx +c = 0Ecuación bicuadradaax4 + bx2 + c = 0