Respuestas

2013-08-28T04:54:22+02:00
Datos
Vo= 10 m/seg
a= - 1 m/seg^2
S= 40 m

Con la aplicación de la formula de Torricelli tenemos resuelto el problema:

V^{2} = Vo^{2}+2.a.s

V= \sqrt{Vo^{2}+2.a.s}

V= \sqrt{ 10^{2}+2.(-1).40}

V= \sqrt{20}

V= 4,47 m/seg

________