Respuestas

2013-08-01T01:38:49+02:00
1. El H2 y el O2 reaccionan para formar un nuevo compuesto H2O.
2 H2O ⇒ 2 H2 + O2 (Hidrólisis del agua)
2. Oxido de alumnio: 2Al3 + O2 ⇒ 2Al3O3
3. N2 + 3 H2 ⇒ 2 NH3 (Formacion de amoniaco)
4. PbO2 ⇒ Pb + O2
5. (NH4)2CO3 ⇒ 2 NH3 + CO2 + H2O
6. Zn (s) + CuSO4 (aq) ⇒ Cu (s) + ZnSO4 (aq)
7. Na (s) + H2O (l) ⇒ NaOH (aq) + H2 (g)
8. Br2 (l) + 2 NaI (aq) ⇒ 2 NaBr (aq) + I2 (s)
9. NaCl (aq) + AgNO3 (aq) ⇒ AgCl (s) + NaNO3 (aq)
10. HCl (aq) + NaOH (aq) ⇒ NaCl (aq) + H2O (l)

surte creo que es esto