Respuestas

2012-04-28T23:59:34+02:00

eicosaedro 

del griego eicos=20 aedro=lados 

24 3 24
2012-04-29T00:00:10+02:00
5 pentágono
6 hexágono
7 heptágono
8 octágono
9 eneágono
10 decágono
11 endecágono
12 dodecágono
13 tridecágono
14 tetradecágono
15 pentadecágono
16 hexadecágono
17 heptadecágono
18 octadecágono
19 eneadecágono
20 icoságono

biie =D
63 4 63