Respuestas

2013-07-18T17:29:53+02:00
TERMOMETRO:

1. TALLO
2.CUELLO
3. BULBO

TENSIOMETRO:

1.PERA
2.BRAZALETE
3.PERILLA VALVULA
4.TUBOS MANGUERAS
5.MANGUITO
6.MANÒMETRO