Respuestas

2013-07-16T04:27:24+02:00
Fahrenheit = Kelvin * 9/5 - 459,67 
Kelvin = ( Fahrenheit - 459,67 ) * 5/9
2013-07-16T06:16:03+02:00
Kelvin a grados Celsius °C = K − 273,15 
grados Celsius a kelvin K = °C + 273,15 
kelvin a grados Fahrenheit °F = K × 1,8 − 459,67 
grados Fahrenheit a grados Celsius °C = (°F − 32) / 1,8 
grados Fahrenheit a kelvin K = (°F + 459,67) / 1,8 
grados Celsius a grados Fahrenheit °F =( °C × 1,8 ) + 32

En tu caso seria:

2ºC+273=275K(kelvin)

Ypara fahrenheit:

(2 x 1,8) + 32 = 35,6 F(fahrenheit)

Espero te ayude Saludos...