Respuestas

2013-06-29T00:19:17+02:00
LAS PALABRAS QUE TERMINAN EN "M"abraham, àlbum, alim, alum, cataplum, cautèlam, centigram, com, contraproducèntem, còram, delìrium, desideràtum, dextròrsum, dìem, dirham, dirhem, divìnum, dom, ejem, factòtum, furim, harem, hòminem, hum, ibìdem, ìdem, infidèlium, ìntegrum, islam, ìstam, ìtem, lìbitum, lìgnum, lìtem, m, macadam, màgnum, màximum, mèdium, memoràndum, merìdiem, mìnimum, moharrem, nequàquam, nominàtim, nùtum, ohm, pandemònium, pàssim, pèdem, perpètuam, perpètuum, pum, quem, quìdam, quòrum, referèndum, rèquiem, revolùtum, sanctasanctòrum, sanctòrum, scrìptum, sinistròrsum, sòlidum, sùmmum, tàndem, tàntum, targum, tedèum, tòtem, tòtum, tuàutem, ultimàtum, vademècum, valòrem, venimècum, vèrbum,