Relaciona els moviments de la primera llista amb les característiques corresponents, que trobaràs a la segona llista.

a)Renaixement
b)Barroc
c)Il·lustració
d)Neoclassicisme

1)Moviment racionalista que va aconseguir sintetitzar el saber univeral en una gran obra anomenada Enciclopèdia.
2)Moviment que propugna la claredat, la mesura i l'equilibri i que neix en oposició al gran artifici propi del moviment artístic dominant en el segle XVII.
3)Moviment sorgit a Itàlia que vol superar l'Edat Mitjana i recuperar els ideals de la cultura clàssica grecollatina.
4)Moviment artístic que es caracteritza per l'artifici i l'ornamentació i el lluÏment.

1

Respuestas

2013-06-11T10:02:51+02:00
1) Il·lustració 2) Renaixement 3) Neoclassicisme 4) Barroc