Respuestas

2013-05-13T05:03:16+02:00

solo remplazalas vale y ya esta 

1. a) 8 g sal / L disol. b) la misma, 8 g sal/L disol ; 1,2 g sal
2. b) 2,75 g glucosa. c) 0,727 L = 727 mL disol.
3. b) 94,5 mL alcohol.
4. a) 0,79 % ; b) 63 g disol. ; c) 0,395 g yodo
5. b) 8 g/L ; 40 g/L ; 1 g/L respectivamente
6. 31,5 mg ; 48 mg ; 96 mg ; 382,5 mg respectivamente.
7. a) 10,9 % , 120 g soluto/ L disol. ; b) la misma ; c) 1,2 g cloruro de cobre.
8. 1,25 g sal
9. 105,88 mL aceite.
10. a) 4,17 % ; b) 75 %, 100% , c) no d) 3 kg
11. a) 525 g HCl b) 17,14 g disol.
12. 65 g azúcar / L disol.
13. 230 g/L
14. 47 g/L
15. 1,36 %
16. 96 %
17. a) 4 g sal b) 26,67 g/L
18. 49 g sal , 30,625 %
19. 10 %
20. 23,33 g/L
21 a) dD = mD/VD = 1,2 g/cm3
; b) 50 g/L; c) 4,2% ;
22 a) 2 mg / L, ¡¡el doble de lo aconsejable!!
23 a) 31,5 g de grasa; b) 3% , 6 g de grasa en 200 g de leche
24 a) 2,25 g de sal común; b) 247,5 g de agua.