Respuestas

  • Usuario de Brainly
2013-03-27T12:05:05+01:00

5x/2 + 2x/3 = 95x² /2 ...sacamos comun denominador

15x/6 + 4x/6 = 285x² /6

19x/6 - 285x² /6 = 0

19x - 285x² = 0

 

19x ( 1 - 15x ) = 0

entonces

19x= 0.............1 - 15x = 0

x = 0.................1/15 =x

 

espero que te sirva, salu2!!!!

 

  • Usuario de Brainly
2013-03-27T14:49:55+01:00

Resolvamos :

 

  ( 5/2)x + (2/3)x =  (95/2)x^2

    5x/2  +  2x/3 =  (95x^2)/2

 

Saquemos el MCM de ( 2 y 3 ) =  6

 

     [ (5x)*3] + [ (2x)*2]                      95x^2

----------------------------------   =     -----------------

                   6                                             2

 

           15x + 4x                       95x^2

  -----------------------  =    ----------------------

                 6                                    2

        

               19x =  6*( 95x^2)/2

                19x =  3*(95x^2)

                19x = 285x^2

                    0 =  285x^2  - 19x

          Ordenemos la ecuación  :

 

               285x^2 - 19x =  0

Saquemos "Factor Común " :

 

                                 19x * ( 15x - 1) = 0

 

  19x = 0                                                             15x - 1 = 0

      x = 0/19                                                          15x = 1

       x = 0                                                                    x = 1/15

 

CS { 0 , 1/15 }

 

Espero te sriva , SaLuDos :)''